Page 11 - วารสาร สา'สุข สตูล ฉบับ เดือน มกราคม 2563
P. 11

กระทรวงสำธำรณสุข ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ season 1”ในรูปแบบ Virtual run"วิ่งสะสมระยะทาง
 ร่วมงานวิ่งฟรี ด้วยการลงทะเบียนผ่าน Application LINEโดย clickhttp://line.me/ti/p/%40thnvr

 หรือ เพิ่มเพื่อน @thnvrสะสมระยะทางเพื่อพิชิตของรางวัล มากมาย (มีจ านวนจ ากัด)เป้าหมายเริ่มต้นที่60 วัน 60 กิโลเมตร
 ✅เริ่มรับลงทะเบียนแล้ว
 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

 ✅นับระยะเดิน-วิ่งจริง
 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563
 โดย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 #ก้าวท้าใจss1 #THNVRSS1
                                      วารสาร สา’สุข สตูล  หน้า 10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16